سامانه بازخرید سهام بانک قوامینسهامدار محترم
مهلت فروش سهام از طریق سامانه غیر حضوری به پایان رسیده است، لذا شما میتوانید حداکثر تا تاریخ 1398/03/22 با مراجعه به هر یک از کارگزاری های بورس اوراق بهادار نسبت به فروش سهام خود اقدام نمایید.